Databases

De databases zijn bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, gebruikers van de gezondheidszorg en voor onderzoekers. In de databases zijn en worden romans, verhalen, (literaire) ziektebiografieën, toneelstukken, gedichten, films, documentaires en beelden besproken.

De database romans en verhalen is op trefwoord en auteur doorzoekbaar. Er zijn 399 romans, verhalen en literaire autobiografieën opgenomen. Elke eerste van de maand worden er vier nieuwe romans toegevoegd. Er kan ook op trefwoord gezocht worden naar citaten uit de opgenomen werken. Er zijn op dit moment 2230 citaten opgenomen.

In de database Ziektebiografieën zijn meer dan 1600 titels opgenomen. Er kan op trefwoord worden gezocht. De database is tot en met april 2016 ge-updated.  Deze database is onder andere bedoeld voor patienten, maar ook hulpverleners kan de informatie van pas komen.

In de database Over Literatuur en Geneeskunde zijn boeken en artikelen opgenomen die over romans, gedichten en specifieke onderwerpen binnen het gebied van literatuur en geneeskunde gaan. U wilt bijvoorbeeld weten wat er over Under the Vulcano van Malcom Lowry is geschreven en wat er over de auteur en het onderwerp verslaving aan alcohol is verschenen. U kunt dit in deze database vinden door respectievelijk op werk, schrijver en trefwoord te zoeken. Op dit moment zijn er 1617 artikelen en boeken opgenomen.

De database Films en Documentaires is doorzoekbaar op trefwoord en titel. Op dit moment zijn er 242 films en documentaires opgenomen.

De database Beelden van geneeskunde is doorzoekbaar op trefwoord en op kunstenaar naar beelden, met name schilderijen, waarin de geneeskunde centraal staat. Op dit moment zijn er 119 beelden opgenomen, en daarnaast nog een unieke verzameling van 106 oude geboortekaartjes, verzameld door Ignace Schretlen.

De database over Poëzie wordt langzaam gevuld. Er komen alleen gedichten in te staan waarvan de rechten zijn verkregen of die rechtenvrij zijn. Van gedichten waarvan dat (nog) niet het geval is worden alleen strofes opgenomen. Wij hebben ons uiterste best gedaan dit zorgvuldig te doen. Mocht daarmee toch een fout zijn gemaakt dat horen wij dat graag en zal het gedicht verwijderd worden.

 

 

Engels en Nederlands

Er wordt ook gewerkt aan een Engelse versie van deze database. U kunt deze versie bereiken door als U in een database bent rechtsboven op 'in English' te drukken. Vanuit het Engels kunt U op 'in het Nederlands' drukken om terug te keren naar de Nederlndse site. De Nederlandse versie is op dit moment veel uitgebreider dan de Engelse versie. Alle Engelstalige informatie staat bovendien wel in de Nederlandse versie, maar dat is omgekeerd niet het geval: in de Engelse versie staat geen Nederlandstalige informatie.