Symposium Zijn er woorden voor

Zijn er woorden voor?

Symposium over depressie op 15 september 2017.

Doelgroep: werkers in de gezondheidszorg en geinteresseerden in de medical humanities

Accreditatie is aangevraagd

In Nederland krijgt één op de vijf vrouwen en éen op de tien mannen tijdens zijn of haar leven een depressie. Geen wonder dus dat deze psychiatrische stoornis veel aandacht krijgt in o.m. de psychiatrie, de (journalistieke) media, de politiek en de literatuur. Wat betekent het om depressief te zijn? Welke wetenschappelijke kennis is er over de oorzaken van depressie? En hoe moet depressie worden behandeld? Waar ligt de grens tussen somberheid en depressie? Het zijn slechts enkele van de vele vragen waartoe deze stoornis vandaag de dag aanleiding geeft; bij specialisten, bij een breed (niet medisch geschoold) publiek en ook bij patiënten zelf. Tijdens het symposium, dat wordt georganiseerd door VUmc in samenwerking met de Faculteit der Geesteswetenschappen van de VU, willen we deze vragen adresseren door na te gaan hoe depressie in romans, speelfilms en auto-biografische teksten is voorgesteld. Daarbij gaan we na hoe deze werken kunnen bijdragen aan de publieke verbreiding van kennis over depressie.
In het bijzonder staan drie samenhangende invalshoeken centraal:
1. De patiënt: wat kan literatuur/film ons leren over de betekenis van een depressie voor de
patiënt?
2. De psychiatrie: wat kan literatuur/film ons leren over medische kennis (bijv. biologie vs.
psychologie, of de waarde van diagnostiek)?
3. De samenleving: wat kan literatuur/film ons leren over de plaats van depressie en de patiënt
in de samenleving (kan literatuur taboe, stigma, onbegrip beslechten)?
Deze invalshoeken komen aan bod in de plenaire inleidingen in de ochtend en tijdens een middag met workshops over verschillende thema’s, aan de hand van een roman, een autobiografie,
gedichten of een film. Elke workshop wordt begeleid door een literator/letterkundige en/of een arts en wordt twee keer gegeven. Deelnemers aan de workshops krijgen tijdig te horen welk literair werk of film gebruikt zal worden.

Aan het symposium wordt meegewerkt door

 • Aartjan Beekman, hoogleraar psychiatrie VU Medisch Centrum.
 • Maarten van Buuren, schrijver en emeritus hoogleraar Franse Letterkunde.
 • Coes Delprat, arts voortplantingsgeneeskunde, VU Medisch Centrum.
 • Anna Enquist, schrijfster en psychoanalytica.
 • Christel Grimbergen, psychiater bij de GGD in Amsterdam en afgestudeerd in Cultuur en Wetenschapsstudies.
 • Aafke de Groot, arts ouderengeneeskunde, VU Medisch Centrum.
 • Henriëtte van der Horst, hoogleraar Huisartsgeneeskunde, VU Medisch Centrum.
 • Antoinette de Jong, promovenda en als arts werkzaam bij de afdeling Huisarts- en Ouderengeneeskunde, VU Medisch Centrum.
 • Gawie Keyser, filmjournalist.
 • Henk Maassen, redacteur van Medisch Contact.
 • Anne-Fleur van der Meer, promovenda en docent Moderne Nederlandse Letterkunde, Faculteit der Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit.
 • Myrthe van der Meer, schrijver.
 • Arko Oderwald, bijzonder hoogleraar Literatuur en Geneeskunde en is werkzaam bij de afdeling Huisarts- en Ouderengeneeskunde, VU Medisch Centrum.
 • Ben Peperkamp, hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde, Faculteit der Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit.
 • Laura Prins, kunsthistoricus.
 • Erik Rozing, schrijver en psychiater bij Mentrum in Amsterdam.
 • Sofie Vandamme, vakgroepvoorzitter ‘theoretische omkadering van de kunstpraktijk aan de School of Arts in Gent.
 • Anne Vegter, dichter.
 • Astrid Vellinga, psychiater bij Mentrum in Amsterdam.
 • Frans Weisz, film- en documentairemaker.

 

Bent U geïnteresseerd in dit symposium? Hier vindt U alle informatie over het programma en hoe U zich moet inschrijven.