Lexicons

Lexicons gebaseerd op ervaringsverhalen.

Het is de bedoeling eens in de vijf jaar een Lexicon te maken gebaseerd op ervaringsverhalen van patiënten. Tot nu toe is er één boek verschenen.

In 2011 verscheen Door kanker getroffen, een lexicon van de ervaring.
Het eerste lexicon gebaseerd op citaten uit ervaringsverhalen van kankerpatiënten. Hierin zijn lemma's opgenomen die belangrijk blijken te zijn in de beleving van de patiënt of van mensen uit diens omgeving.
 

 

Hier is één lemma over bezoek te downloaden.