Onderzoek

De volgende onderzoeksprojecten worden vanuit het perspectief van literatuur en geneeskunde uitgevoerd:
 

1. PhD projecten
Op dit moment wordt er onderzoek op het gebied van literatuur en geneeskunde gedaan in samenwerking met prof.dr. Ben Peperkamp, Letteren VU. Er zijn twee projecten, waarvan er thans één succesvol is afgesloten.

 Euthanasie in romans en film
Per 1 september 2010 is Wouter Schrover als AIO begonnen aan dit NWO project over euthanasie in romans en films. Dit heeft geresulteerd in januari 2015 in het proefschift Einde Verhaal.

 

• De representatie van depressie in hedendaagse autobiografieën
Per 1 september 2012 is Anne-Fleur van der Meer als AIO begonnen aan dit NWO project over depressie in autobiografieën.

 

2. Overige projecten
Arko Oderwald doet onderzoek in een tweetal kleinere projecten

• Arts-schrijvers
Er zijn opvallend veel artsen schrijver geworden. Er zijn natuurlijk veel artsen die ook schrijven, maar hier gaat het om artsen die als schrijver bekender zijn geworden dan als arts en ook meestal als schrijver bekend staan. In fase 1 van dit project worden deze schrijvers geïdentificeerd en kort beschreven. Zes en twintig van deze beschrijvingen zijn onder titel Lier en Lancet in 2012 in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde verschenen. In de toekomst zullen er meer beschrijvingen verschijnen. Bovendien start op 10 februari een HOVO cursus over schrijvende artsen.
Link: http://www.ntvg.nl/dossier/lier-en-lancet
 

• Een mooie plek om ziek te zijn
Er zijn een aantal ziekteromans die zich op een bepaalde plaats afspelen, een plaats die het verhaal mede kleur geeft. Een voorbeeld daarvan is De Toverberg van Thomas Mann, dat zich in Davos afspeelt. In dit project worden deze plaatsen bezocht om te onderzoeken wat er nog van de plaats delict is overgebleven, en om een beschouwing te geven van de actuele waarde van de roman. Een eerste verslag verscheen in De Groene Amsterdammer van 18 juli 2012. Inmiddels zijn er meer romans op deze wijze onderzocht:

Hermann Hesse: Kurgast (Baden)

Georges Simenon: De klokken van Biçetre

Thomas Mann: De dood in Venetië

Ernest Hemingway: Afscheid van de wapenen

F. Scott Fitzgerald: Teder is de nacht

Heinar Kipphardt: März

Thomas Bernhard: Der Atem & Die Kälte

Thomas Bernhard: De neef van Wittgenstein

 

3. wetenschappelijke stages

Wetenschappelijk stages op het gebied van literatuur en geneeskunde zijn altijd mogelijk op individuele voorkeursbasis, maar het is ook mogelijk om te kiezen uit het aanbod van stages. Deze stages kunnen binnen een thema vaak worden uitgevoerd op het gebied van literatuur, poëzie, film, tv-serie of patiënt-ervaringsverhaal. Er zijn op dit moment stages geformuleerd op de volgende gebieden of onderwerpen:

1. Dokter worden

2. Een goede dood

3. Dementie

4. Kanker

5. Epilepsie

6. Schizofrenie

7. Depressie

8. Psychiaters in de romanliteratuur

9. Arts-schrijvers