Onderwijs

Arko Oderwald geeft, alleen of samen met anderen, verschillende cursussen voor studenten en voor het Hoger Onderwijs voor Ouderen.

Studenten

1.    Keuzevak Literatuur en Geneeskunde voor studenten
Dit is een keuzevak aan het VU Medisch Centrum sinds 1993. Er waren twee varianten van het keuzevak: een bachelor en een mastervariant. De bachelor variant is met ingang van 1 september 2016 na 23 jaar gestopt en gedeeltelijk vervangen door een leesgroep met medische studenten.

De mastervariant is voornamelijk bedoeld voor masterstudenten geneeskunde. Er kunnen individuele trajecten worden afgesproken met de docent, waarbij het mogelijk is een eigen specifieke interesse vorm te geven.
Er zijn ook specifieke modules opgesteld die met meerdere studenten gevolgd kunnen worden.
Tevens is het mogelijk om aansluitend een wetenschappelijke stage te volgen.
Meer informatie bij Arko Oderwald

2.    Illness, Image, and Metaphor: Cancer in Public Discourse.
Keuzevak in het Honours programma van VU en UVA.
Onderwerp:    verbeelding van kanker in literatuur, poëzie, egodocumenten, films en documentaires.
Docenten: Arko Oderwald, Sofie Vandamme, Aafke de Groot en Coes Delprat.
Wanneer: jaarlijks in februari/maart drie bijeenkomsten op zaterdag
Voor wie: Honours-studenten VU en UvA
Omvang: 6 ECTS.
Duur:    8 weken.
Contactpersoon: Arko Oderwald
Het programma van 2017 is hier te downloaden.


3.    Psychiatry in Literature
Keuzevak in het Honours programma van VU en UVA.
Docenten: Arko Oderwald en Sofie Vandamme
Dit keuzevak is voor het eerst gegeven in het najaar van 2016. Klik hier voor het programma van 2017.  Inschrijven kan bij het Honoursprogramma VU/UvA in juni 2017.Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO)


1.    Literatuur en Geneeskunde
Sinds 1993 wordt er jaarlijks in het najaar een cursus literatuur en geneeskunde in het kader van het Hoger Onderwijs Voor Ouderen Amsterdam gegeven. De cursus gaat elke jaar over een ander onderwerp. In 2015 was dat ‘Levenseinde’ en in 2016 Het zieke kind.

In het najaar van 2017 was het onderwerp Angst. Het programma is hier te vinden.

In het najaar van 2018 wordt het onderwerp waarschijnlijk Geneeskunde voor 1900.

Start:    september 2018
Voor wie: de doelgroep van HOVO Amsterdam.
Zwaarte: gemiddeld 10 uur per week, waarvan 7 voor het lezen van het boek.
Duur: 10 bijeenkomsten van 3 uur op vrijdagmiddag.
Contactpersoon: Arko Oderwald

Inschrijven bij HOVO Amsterdam is vanaf eind mei 2018 mogelijk


2.    Arts – schrijvers
In 2017 is Arko Oderwald gestart met een serie HOVO cursussen over arts – schrijvers. Klik hier voor het programma van 2018. Inschrijven bij HOVO-Amsterdam. 

Naast deze cursussen zijn er nog meer educatieve activiteiten. Zo zijn er voor een algemeen publiek, maar ook voor Honoursstudenten, cursussen op locatie, voor artsen zijn er nascholingscursussen en voor medisch studenten een leesgroep. U kunt deze vinden onder deze kopjes.