Literatuur en Geneeskunde

Ziekte door andere ogen

Door de betekenis van de geneeskunde in de samenleving te onderzoeken kijkt VU medisch centrum verder dan alleen het uitvoeren van haar kerntaken. In de afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde wordt door prof. dr. Arko Oderwald aandacht besteed aan de relatie tussen literatuur en geneeskunde door na te gaan hoe ziekte, geneeskunde, patiënten en medici in romans, poëzie, ervaringsverhalen en films worden uitgebeeld. Schrijvers zijn goede observatoren van de medische praktijk en de cultuur waarin die praktijk zich afspeelt. De beschrijving daarvan is dan ook waardevol voor zowel artsen als patiënten: er worden vaak extra en verrassende inzichten gegeven.
Op deze website vindt u de activiteiten op dit gebied en zes databases met informatie. De volgende databases zijn doorzoekbaar:

 

De database romans en verhalen is op trefwoord en auteur doorzoekbaar. Er zijn 406 romans, verhalen en literaire autobiografieën opgenomen. Er kan ook op trefwoord gezocht worden naar citaten uit de opgenomen werken. Er zijn op dit moment 2345 citaten opgenomen.

In de database Ziektebiografieën zijn meer dan 1600 titels opgenomen. Er kan op trefwoord worden gezocht. De database is tot en met april 2016 geupdated. Deze database is onder andere bedoeld voor patienten, maar ook voor hulpverleners kan de informatie van pas komen.

In de database Over Literatuur en Geneeskunde zijn boeken en artikelen opgenomen die over romans, gedichten en specifieke onderwerpen binnen het gebied van literatuur en geneeskunde gaan. U wilt bijvoorbeeld weten wat er over Under the Vulcano van Malcom Lowry is geschreven en wat er over de auteur en het onderwerp verslaving aan alcohol is verschenen. U kunt dit in deze database vinden door respectievelijk op werk, schrijver en trefwoord te zoeken. Op dit moment zijn er 1617 artikelen en 37 boeken opgenomen.

De database Films en Documentaires is doorzoekbaar op trefwoord en titel. Op dit moment zijn er 302 films en documentaires opgenomen.

De database Beelden van geneeskunde is doorzoekbaar op trefwoord en op kunstenaar naar beelden, met name schilderijen, waarin de geneeskunde centraal staat. Op dit moment zijn er 136 beelden opgenomen, en daarnaast nog een unieke verzameling van 106 oude geboortekaartjes, verzameld door Ignace Schretlen.

De database over Poëzie wordt heel langzaam gevuld. Er komen alleen gedichten in te staan waarvan de rechten zijn verkregen of die rechtenvrij zijn. Van gedichten waarvan dat (nog) niet het geval is worden alleen strofes opgenomen. Wij hebben ons uiterste best gedaan dit zorgvuldig te doen. Mocht daarmee toch een fout zijn gemaakt dan horen wij dat graag en zal het gedicht verwijderd worden.